Focus and Scope

Kami menerima Artikel untuk terbit pada jurnal ini, mengenai bidang :

1. Ekonomi Islam

2. Akuntansi

3. Syariah Islam