FUSYANTI, N., & IRWAN, Y. 2019 Jun 11. STRATEGI PEMASARAN PADA CV. RABBANI PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Al-Amwal. [Online] 8:1