SUSANTI, EVA, & YURNAL EDWARD. " ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MENUNAIKAN ZAKAT DI LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU." Al-Amwal [Online], 8.1 (2019): 58-69. Web. 24 Jan. 2020