SUSANTI, E., & EDWARD, Y. 2019 Jun 11. ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MENUNAIKAN ZAKAT DI LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU. Al-Amwal. [Online] 8:1