SUSANTI, E., & EDWARD, Y. (2019). ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MENUNAIKAN ZAKAT DI LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU. Al-Amwal, 8(1), 58-69. Retrieved from http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/112